Samenwerking

Blueline Security Services werkt samen met verschillende beveiligings bedrijven en ZZpers. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe partners om onze opdrachten op te vullen.

Voor een samenwerking dient de volgende bescheiden te kunnen overleggen:

  •    Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
  •    Omzetbelastingnummer  (BTW nummer)
  •    Kopie polisblad van de aansprakelijkheidsverzekering
  •    Kopie (beide zijdes) geldig legitimatiebewijs; paspoort of  ID-kaart

Indien u beschikt over bovenstaande documenten en deel u wilt uitmaken van onze (vaste) kern ZZP’ers vul dan direct onderstaande gegevens in: